Arvot ja visio


Salon Vilpas Koripallo ry:n toiminnan perusarvoja ovat:

  • Kasvatuksellisuus (käyttäytyminen, hyvät tavat, toisten huomioon ottaminen)
  • Vastuullisuus (sääntöjen noudattaminen, luotettavuus)
  • Suvaitsevaisuus (erilaisuuden hyväksyminen)
  • Yhteisöllisyys (vilpaslaisuus, joukkuehenki)
  • Terveet elämäntavat (monipuolinen ravinto, liikunnallisuus, päihteiden välttäminen)
  • Yhteiskuntavastuullisuus

Salon Vilpas Koripallo ry kantaa oman vastuunsa yhteiskunnan osana ollen vastuullinen, välittävä ja positiivinen toimija Salossa. Haluamme luoda kaiken ikäisille tasa-arvoisen, tasa-puolisen ja kestävän ympäristön harrastaa liikuntaa. Kannamme vastuumme yhteiskunnallisena toimijana myös koripallon ulkopuolella.

Olemme luotettava ja taloudellisesti vakaa toimija niin seurassa harrastajille, yhteiskumppaneille kuin muillekin sidosryhmille. Hyvä taloudenhoito luo pohjan menestykselle sekä edellytykset yhteiskuntavastuullisuuden toteutumiselle.